Bibelen

2. Psalmerne

Det 15de kapitel

Slette lemmer af Herrens menighed

1 En psalme af David. Herre, hvo skal bo i dit telt, hvo skal bygge paa dit hellige bjerg?

2 Den, som vandrer ustraffelig, gjør ret, taler sandhed af sit hjærte,

3 som med sin tunge bagtaler ej, gjør ikke næsten ondt, forhaaner ikke den, som er ham nærmest;

4 i hvis øjne en nidding er foragtet; som ærer dem, som frygte Herren, som sværger sig til skade, men forandrer ordet ej;

5 som ikke laaner penge ud mod renter, som ikke tager gave mod en uskyldig. Hvo dette gjør, han skal ej rokkes i al evighed.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150