Bibelen

2. Psalmerne

Det 15de kapitel

Slette lemmer af Herrens menighed

1 En psalme af David. Herre, hvo skal bo i dit telt, hvo skal bygge paa dit hellige bjerg?

2 Den, som vandrer ustraffelig, gjør ret, taler sandhed af sit hjærte,

3 som med sin tunge bagtaler ej, gjør ikke næsten ondt, forhaaner ikke den, som er ham nærmest;

4 i hvis øjne en nidding er foragtet; som ærer dem, som frygte Herren, som sværger sig til skade, men forandrer ordet ej;

5 som ikke laaner penge ud mod renter, som ikke tager gave mod en uskyldig. Hvo dette gjør, han skal ej rokkes i al evighed.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34