Bibelen

2. Psalmerne

Det 16de kapitel

Den helliges lod; hans død og opstandelse

1 Gyldensmykke af David. - Bevar mig, Gud, thi paa dig stoljer jeg!

2 Du, min sjæl, siger til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode uden dig.

3 Til de hellige, som ere paa jorden, og de herlige, til dem er al min lyst.

4 Deres smerter skulle blive mange, som haste efter en anden; jeg vil ej ofre deres blodige drikofre; jeg vil ej tage deres navne paa mine læber. -

5 Herren er min arvedel og min kalk; du bevarer min lod;

6 for mig faldt maalesnorene paa yndige steder, ja min arvelod er saare skjøn.

7 Jeg vil lovprise Herren, som gav mig raad; endog om natten skal mine nyrer minde mig derpaa.

8 Jeg har altid stillet mig Herren for øje; thi han er ved min højre haand, saa jeg ikke skal rokkes;

9 derfor glæder mit hjærte sig, og min ære fryder sig, ja mit kjød skal hvile tryggelig;

10 thi du vil ikke forlade min sjæl i de dødes rige, du vil ikke lade din hellige se forraadnelse;

11 du vil lære mig livets vej at kjende; mættelse af glæder er for dit ansigt, liflighed ved din højre haand evindelig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34