Bibelen

2. Psalmerne

Det 17de kapitel

Bøn mod de ugudelige

1 Hør, o Herre, en retfærdig sag, agt paa mit raab, bøj dit øre til min bøn fra læben uden svig!

2 Fra dit aasyn udgaa min dom! dine øjne skue oprigtigheden!

3 Du prøvede mit hjærte, besøgte mig om natten, du smeltede mig, du intet fandt; jeg tænkte: Min mund skal ikke overtræde.

4 Menneskegjerninger! paa dine læbers Ord vogtede jeg mig for voldmænds stier;

5 styrk mine skridt i dine spor, at ikke mine fjed skal vakle!

6 Jeg raaber til dig; thi du, o Gud, vil svare mig; bøj dit øre til mig, hør mit ord!

7 Paa underfulde vej bevis din kjærlighed; du frelser dem, som tro, fra dem, som rejse sig imod din højre haand;

8 bevar mig som øjestenen, øjets datter, skjul mig i dine vingers skygge!

9 for de ugudelige, som alle ødelægge mig, for mine sjælefjender, som omringe mig;

10 de lukke deres fede hjærte, med deres mund de tale stolt;

11 vore skridt de nu omringe; deres øjne de fæste paa os for at strække os til jorden;

12 de ligne løven, som higer efter rov, løveungen, der sidder i skjul. -

13 Rejs dig, o Herre, som foran ham, ydmyg ham, frels min sjæl fra den ugudelige ved dit sværd;

14 fra puslinger, ved din haand, o Herre, fra verdens puslinger! De har deres del i dette liv; med dine skjulte skatte du fylder deres bug; deres sønner blive mætte, og hvad de levne, gjemme de til deres spæde.

15 Men jeg skal i retfærdighed skue dit ansigt; jeg skal mættes, naar jeg vaagner i din lignelse.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150