Bibelen

2. Psalmerne

Det 17de kapitel

Bøn mod de ugudelige

1 Hør, o Herre, en retfærdig sag, agt paa mit raab, bøj dit øre til min bøn fra læben uden svig!

2 Fra dit aasyn udgaa min dom! dine øjne skue oprigtigheden!

3 Du prøvede mit hjærte, besøgte mig om natten, du smeltede mig, du intet fandt; jeg tænkte: Min mund skal ikke overtræde.

4 Menneskegjerninger! paa dine læbers Ord vogtede jeg mig for voldmænds stier;

5 styrk mine skridt i dine spor, at ikke mine fjed skal vakle!

6 Jeg raaber til dig; thi du, o Gud, vil svare mig; bøj dit øre til mig, hør mit ord!

7 Paa underfulde vej bevis din kjærlighed; du frelser dem, som tro, fra dem, som rejse sig imod din højre haand;

8 bevar mig som øjestenen, øjets datter, skjul mig i dine vingers skygge!

9 for de ugudelige, som alle ødelægge mig, for mine sjælefjender, som omringe mig;

10 de lukke deres fede hjærte, med deres mund de tale stolt;

11 vore skridt de nu omringe; deres øjne de fæste paa os for at strække os til jorden;

12 de ligne løven, som higer efter rov, løveungen, der sidder i skjul. -

13 Rejs dig, o Herre, som foran ham, ydmyg ham, frels min sjæl fra den ugudelige ved dit sværd;

14 fra puslinger, ved din haand, o Herre, fra verdens puslinger! De har deres del i dette liv; med dine skjulte skatte du fylder deres bug; deres sønner blive mætte, og hvad de levne, gjemme de til deres spæde.

15 Men jeg skal i retfærdighed skue dit ansigt; jeg skal mættes, naar jeg vaagner i din lignelse.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34