Bibelen

2. Psalmerne

Den 2den kapitel

David trøster sig ved Guds hjælp

1 Hvorfor fnyse hedninger? og hvorfor grunde folk paa forfængelighed?

2 Jordens konger rejse sig, og fyrsterne oplægge raad tilhobe mod Herren og mod hans salvede:

3 "Lad os sønderrive deres baand, afkaste fra os deres lænker." -

4 Han, som boer i himlen, leer; Herren spotter dem.

5 Da vil han tale til dem i sin vrede, i sin harme forfærde dem;

6 "Jeg har salvet min konge paa Zion, mit hellige bjerg." -

7 Jeg vil forkynde Herrens raad; han har sagt til mig: "Du er min Søn, jeg fødte dig idag;

8 begjær af mig, og jeg vil give dig hedninger til arv, jordens grændser til eje;

9 du skal knuse dem med jernspir, sønderbryde dem som pottemagerkar." -

10 Og nu, i konger, vorder vise; lader eder minde, i jordens dommere!

11 Tjener Herren med frygt, jubler for ham med bæven;

12 kysser Sønnen, at han ikke bliver vred, og i skulle omkomme paa vejen; thi om en liden stund vil hans vrede optændes. Salige alle, som stole paa ham!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150