Bibelen

2. Psalmerne

Den 2den kapitel

David trøster sig ved Guds hjælp

1 Hvorfor fnyse hedninger? og hvorfor grunde folk paa forfængelighed?

2 Jordens konger rejse sig, og fyrsterne oplægge raad tilhobe mod Herren og mod hans salvede:

3 "Lad os sønderrive deres baand, afkaste fra os deres lænker." -

4 Han, som boer i himlen, leer; Herren spotter dem.

5 Da vil han tale til dem i sin vrede, i sin harme forfærde dem;

6 "Jeg har salvet min konge paa Zion, mit hellige bjerg." -

7 Jeg vil forkynde Herrens raad; han har sagt til mig: "Du er min Søn, jeg fødte dig idag;

8 begjær af mig, og jeg vil give dig hedninger til arv, jordens grændser til eje;

9 du skal knuse dem med jernspir, sønderbryde dem som pottemagerkar." -

10 Og nu, i konger, vorder vise; lader eder minde, i jordens dommere!

11 Tjener Herren med frygt, jubler for ham med bæven;

12 kysser Sønnen, at han ikke bliver vred, og i skulle omkomme paa vejen; thi om en liden stund vil hans vrede optændes. Salige alle, som stole paa ham!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34