Bibelen

2. Psalmerne

Det 20de kapitel

Bøn for kongen

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Herren bønhøre dig paa nødens dag! Jakobs Guds navn ophøje dig!

3 Han sende dig hjælp fra helligdommen og understøtte dig fra Zion!

4 Han komme alle dine madofre ihu, han erklære dine brændofre for fede! Sela!

5 Han give dig efter dit hjærte, han fuldkomme al dit raad!

6 Saa ville vi juble over din frelse, rejse banner i vor Guds navn; Herren vil opfylde alle dine ønsker.

7 Nu veed jeg, at Herren frelser sin salvede, han bønhører ham fra sin hellige himmel; i vældig kraft er frelsen ved hans højre haand.

8 Hine forlade sig paa vogne og disse paa heste, men vi vil i Herrens navn komme vor Gud ihu.

9 De synke og falde, men vi staa, og vi holde os oprejste. -

10 Herre frels! Kongen bønhøre os, naar vi raabe til dig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150