Bibelen

2. Psalmerne

Det 20de kapitel

Bøn for kongen

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Herren bønhøre dig paa nødens dag! Jakobs Guds navn ophøje dig!

3 Han sende dig hjælp fra helligdommen og understøtte dig fra Zion!

4 Han komme alle dine madofre ihu, han erklære dine brændofre for fede! Sela!

5 Han give dig efter dit hjærte, han fuldkomme al dit raad!

6 Saa ville vi juble over din frelse, rejse banner i vor Guds navn; Herren vil opfylde alle dine ønsker.

7 Nu veed jeg, at Herren frelser sin salvede, han bønhører ham fra sin hellige himmel; i vældig kraft er frelsen ved hans højre haand.

8 Hine forlade sig paa vogne og disse paa heste, men vi vil i Herrens navn komme vor Gud ihu.

9 De synke og falde, men vi staa, og vi holde os oprejste. -

10 Herre frels! Kongen bønhøre os, naar vi raabe til dig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34