Bibelen

2. Psalmerne

Det 21de kapitel

Kongens sejr

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Herre, i din kraft vil kongen glæde sig, hvor højlig vil han fryde sig i din frelse!

3 hvad hans hjærte attraaede, har du givet ham; hvad han med sine læber bad, du nægtede ham ej! Sela!

4 thi du forekom ham med velsignelse og held; du satte guldkronen paa hans hoved.

5 Han bad dig om livet, du gav ham det, mange dage, evindelig og altid.

6 Stor er hans ære ved din frelse; Glands og herlighed lægger du paa ham;

7 thi du har sat ham til en evig velsignelse, du fryder ham med glæde for dit ansigt.

8 Thi kongen forlader sig paa Herren, og ved den højestes miskundhed skal han ikke rokkes!

9 Din haand skal finde alle dine fjender, din højre skal finde dem, som hade dig;

10 du skal gjøre dem som en gloende ovn ved din nærværelse, Herren vil opsluge dem i sin vrede, ild skal fortære dem;

11 du skal udslette deres frugt fra jorden, deres afkom blandt menneskens børn;

12 thi de opspandt ondt mod dig, de udtænkte rænker; de havde ikke magt til det;

13 thi du lod dem vende ryg, du lægger pil paa dine buestrænge mod deres aasyn.

14 Hæv dig, o Herre, i din kraft! vi ville lovsynge og prise din magt!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34