Bibelen

2. Psalmerne

Det 21de kapitel

Kongens sejr

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Herre, i din kraft vil kongen glæde sig, hvor højlig vil han fryde sig i din frelse!

3 hvad hans hjærte attraaede, har du givet ham; hvad han med sine læber bad, du nægtede ham ej! Sela!

4 thi du forekom ham med velsignelse og held; du satte guldkronen paa hans hoved.

5 Han bad dig om livet, du gav ham det, mange dage, evindelig og altid.

6 Stor er hans ære ved din frelse; Glands og herlighed lægger du paa ham;

7 thi du har sat ham til en evig velsignelse, du fryder ham med glæde for dit ansigt.

8 Thi kongen forlader sig paa Herren, og ved den højestes miskundhed skal han ikke rokkes!

9 Din haand skal finde alle dine fjender, din højre skal finde dem, som hade dig;

10 du skal gjøre dem som en gloende ovn ved din nærværelse, Herren vil opsluge dem i sin vrede, ild skal fortære dem;

11 du skal udslette deres frugt fra jorden, deres afkom blandt menneskens børn;

12 thi de opspandt ondt mod dig, de udtænkte rænker; de havde ikke magt til det;

13 thi du lod dem vende ryg, du lægger pil paa dine buestrænge mod deres aasyn.

14 Hæv dig, o Herre, i din kraft! vi ville lovsynge og prise din magt!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150