Bibelen

2. Psalmerne

Det 24de kapitel

Ærens konge

1 En psalme af David. Herrens er jorden og dens fylde, verden og de, som bo i den;

2 thi han grundlagde den paa havene, fæstede den paa strømmene.

3 Hvo tør bestige Herrens bjerg, hvo tør staa paa hans hellige sted?

4 Den, som har uskyldige hænder, er ren af hjærte, som ej tager sin sjæl forfængelig i sin mund og sværger ej falsk.

5 Han skal annamme velsignelse fra Herren, og retfærdighed fra sin frelses Gud;

6 dette er slægten, som spørger efter ham, Jakobs børn, som søge dit aasyn! Sela!

7 I porte! opløfter eders hoveder, ja hæver eder, i evige døre, at ærens konge kan komme ind.

8 Hvo er den ærens konge? Det er Herren, stærk og mægtig, Herren, helten i kamp.

9 I porte, opløfter eders hoveder, ja hæver eder, i evige døre, at ærens konge kan komme ind.

10 Hvo er han, den ærens konge? Herren Almægtigste, han er ærens konge. Sela!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150