Bibelen

2. Psalmerne

Det 24de kapitel

Ærens konge

1 En psalme af David. Herrens er jorden og dens fylde, verden og de, som bo i den;

2 thi han grundlagde den paa havene, fæstede den paa strømmene.

3 Hvo tør bestige Herrens bjerg, hvo tør staa paa hans hellige sted?

4 Den, som har uskyldige hænder, er ren af hjærte, som ej tager sin sjæl forfængelig i sin mund og sværger ej falsk.

5 Han skal annamme velsignelse fra Herren, og retfærdighed fra sin frelses Gud;

6 dette er slægten, som spørger efter ham, Jakobs børn, som søge dit aasyn! Sela!

7 I porte! opløfter eders hoveder, ja hæver eder, i evige døre, at ærens konge kan komme ind.

8 Hvo er den ærens konge? Det er Herren, stærk og mægtig, Herren, helten i kamp.

9 I porte, opløfter eders hoveder, ja hæver eder, i evige døre, at ærens konge kan komme ind.

10 Hvo er han, den ærens konge? Herren Almægtigste, han er ærens konge. Sela!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34