Bibelen

2. Psalmerne

Det 26de kapitel

Den uskyldige forfulgte

1 Af David. Herre, skaf mig ret, thi jeg har vandret ren, jeg skal ikke snuble;

2 prøv mig, Herre, og forsøg mig, lutre mine nyrer og mit hjærte;

3 thi din kjærlighed er mig for øje, og jeg vandrer i din sandhed;

4 jeg sidder ej hos falske folk, hos underfundige jeg kommer ej;

5 jeg hader de ondes forsamling, og hos de ugudelige jeg sidder ej;

6 jeg tvætter mine hænder i uskyldighed og gaaer omkring dit alter, o Herre!

7 for at hæve lovsangs røst og forkynde alle dine undere;

8 Herre, jeg elsker dit huses bolig, din herligheds opholdssted.

9 Du samle ej min sjæl med syndere, mit liv med blodmennesker;

10 i hvis haand er onde raad, og hvis højre er fyldt med bestikkelser.

11 Men jeg vil vandre i min uskyldighed, forløs mig, og vær mig naadig!

12 Min fod staaer paa det jevne; i forsamlingerne vil jeg love Herren.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34