Bibelen

2. Psalmerne

Det 27de kapitel

Længsel efter Herrens hus

1 Herren er mit lys og min frelse, for hvem skal jeg frygte? Herren er min livskraft, for hvem skal jeg skjælve?

2 Naar de onde komme frem imod mig for at æde mig op, saa skal disse mine modstandere og fjender støde an og falde;

3 om en hær lejrer sig imod mig, skal mit hjærte ikke frygte, og rejser krig sig imod mig, derved er jeg tryg.

4 Eet har jeg bedet Herren om, det tragter jeg efter: at jeg maa bo i Herrens hus alle mine levedage; at jeg maa skue Herrens dejlighed og betragte hans tempel;

5 thi han skal gjemme mig i sin hytte paa den onde dag, dølge mig under sit telts skjul, han skal ophøje mig paa klippen.

6 Nu hæver mit hoved sig over mine fjender trindt omkring mig; jeg bringer ofre i hans telt med frydeklang, jeg vil synge, jeg vil prise Herren.

7 Herre, hør min røst, naar jeg raaber, vær mig naadig og bønhør mig.

8 Mit hjærte foreholder dit Ord: "Søger mit ansigt!" Herre, jeg søger dit ansigt!

9 skjul ikke dit ansigt for mig, forskyd ikke din tjener i vrede; du er min hjælp, slip mig ikke og forlad mig ej, min Frelses Gud!

10 thi min fader og min moder forlod mig, men Herren vil annamme mig.

11 Lær mig, Herre, din vej, før mig paa rette sti for mine fjenders skyld;

12 giv mig ej i mine fjenders magt, thi falske vidner rejse sig imod mig, og de aande vold.

13 O! hvis jeg ikke troede, at jeg skulde se Herrens velsignelse i livets land! -

14 Haab paa Herren, vær frimodig, saa vil han styrke dit hjærte! Haab paa Herren!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150