Bibelen

2. Psalmerne

Det 28de kapitel

Om bønhørelse

1 Af David. Til dig, o Herre, raaber jeg; min klippe! ti ikke for mig, at jeg ikke, hvis du tier, skal ligne dem, som fare ned i hulen;

2 hør min bedende røst, naar jeg raaber til dig; naar jeg opløfter mine hænder til dit hellige tempel.

3 Drag mig ikke bort med de ugudelige, med dem, som gjøre uret, som tale fred med deres næste og have ondt i hjærtet;

4 giv dem efter deres gjerning og efter deres onde daad; giv dem efter deres hænders gjerning, for gjengjældelsen over dem;

5 thi de agte ej paa Herrens værk og paa hans hænders gjerninger. Han vil nedbryde og ej opbygge dem!

6 Lovet være Herren; thi han hørte min bønlige røst.

7 Herren er min kraft og mit skjold, paa ham forlader sig mit hjærte, og jeg blev hjulpen; mit hjærte fryder sig, og med min sang jeg priser ham.

8 Herren er deres styrke, frelsens kraft for sin salvede. -

9 Frels dit folk, velsign din arv! du vogte dem og bære dem til evig tid!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34