Bibelen

2. Psalmerne

Det 28de kapitel

Om bønhørelse

1 Af David. Til dig, o Herre, raaber jeg; min klippe! ti ikke for mig, at jeg ikke, hvis du tier, skal ligne dem, som fare ned i hulen;

2 hør min bedende røst, naar jeg raaber til dig; naar jeg opløfter mine hænder til dit hellige tempel.

3 Drag mig ikke bort med de ugudelige, med dem, som gjøre uret, som tale fred med deres næste og have ondt i hjærtet;

4 giv dem efter deres gjerning og efter deres onde daad; giv dem efter deres hænders gjerning, for gjengjældelsen over dem;

5 thi de agte ej paa Herrens værk og paa hans hænders gjerninger. Han vil nedbryde og ej opbygge dem!

6 Lovet være Herren; thi han hørte min bønlige røst.

7 Herren er min kraft og mit skjold, paa ham forlader sig mit hjærte, og jeg blev hjulpen; mit hjærte fryder sig, og med min sang jeg priser ham.

8 Herren er deres styrke, frelsens kraft for sin salvede. -

9 Frels dit folk, velsign din arv! du vogte dem og bære dem til evig tid!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150