Bibelen

2. Psalmerne

Det 29de kapitel

De syv tordener

1 En psalme af David. Bringer Herren, i vældiges børn, bringer Herren ære og pris!

2 bringer Herren hans navns ære, tilbeder Herren i hellig prydelse!

3 Herrens røst er over vandene, ærens Gud tordner, Herren er over de vældige vande;

4 Herrens røst er med kraft, Herrens røst er med herlighed.

5 Herrens røst sønderbryder cedre, ja Herren har sønderbrudt Libanons cedre;

6 den lader dem springe som en kalv, Libanon og Sirjon som enhornens føl.

7 Herrens røst udhugger ildsluer.

8 Herrens røst lader ørkenen skjælve, Herren lader Kades' ørk skjælve.

9 Herrens røst bringer hindene til at føde, den afklæder skovene; men i hans tempel sige alle: "Ære være!"

10 Herren sidder over vandstrømmene, Herren sidder en konge i evighed.

11 Herren give sit folk kraft, Herren velsigner sit folk med fred!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150