Bibelen

2. Psalmerne

Det 29de kapitel

De syv tordener

1 En psalme af David. Bringer Herren, i vældiges børn, bringer Herren ære og pris!

2 bringer Herren hans navns ære, tilbeder Herren i hellig prydelse!

3 Herrens røst er over vandene, ærens Gud tordner, Herren er over de vældige vande;

4 Herrens røst er med kraft, Herrens røst er med herlighed.

5 Herrens røst sønderbryder cedre, ja Herren har sønderbrudt Libanons cedre;

6 den lader dem springe som en kalv, Libanon og Sirjon som enhornens føl.

7 Herrens røst udhugger ildsluer.

8 Herrens røst lader ørkenen skjælve, Herren lader Kades' ørk skjælve.

9 Herrens røst bringer hindene til at føde, den afklæder skovene; men i hans tempel sige alle: "Ære være!"

10 Herren sidder over vandstrømmene, Herren sidder en konge i evighed.

11 Herren give sit folk kraft, Herren velsigner sit folk med fred!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34