Bibelen

2. Psalmerne

Det 3dje kapitel

Guds Søns rige og dets fjender

1 En psalme af David, da han flygtede for sin søn Absalon.

2 Herre! hvor mange ere mine fjender, mange de, som rejse sig imod mig!

3 mange, som sige til min sjæl: Der er ingen frelse for ham i Gud, sela! -

4 Men du, Herre, er et skjold trindt mig, du, som er min ære og ophøjer mit hoved.

5 Med min røst raaber jeg til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg, sela!

6 Jeg lægger mig og sover ind, jeg vaagner igjen, thi Herren opholder mig;

7 jeg vil ikke frygte for 10 tusinder af folket, som har lagt sig trindt imod mig. -

8 Rejs dig, o Herre! frels mig, min Gud! thi du har slaaet alle mine fjender paa munden, de ugudeliges tænder sønderbrød du. -

9 Hos Herren er frelse. Din velsignelse over dit folk! Sela!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150