Bibelen

2. Psalmerne

Det 3dje kapitel

Guds Søns rige og dets fjender

1 En psalme af David, da han flygtede for sin søn Absalon.

2 Herre! hvor mange ere mine fjender, mange de, som rejse sig imod mig!

3 mange, som sige til min sjæl: Der er ingen frelse for ham i Gud, sela! -

4 Men du, Herre, er et skjold trindt mig, du, som er min ære og ophøjer mit hoved.

5 Med min røst raaber jeg til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg, sela!

6 Jeg lægger mig og sover ind, jeg vaagner igjen, thi Herren opholder mig;

7 jeg vil ikke frygte for 10 tusinder af folket, som har lagt sig trindt imod mig. -

8 Rejs dig, o Herre! frels mig, min Gud! thi du har slaaet alle mine fjender paa munden, de ugudeliges tænder sønderbrød du. -

9 Hos Herren er frelse. Din velsignelse over dit folk! Sela!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34