Bibelen

2. Psalmerne

Det 30de kapitel

Taksigelse for Herrens frelse

1 En psalmesang af David ved husets indvielse.

2 Jeg vil ophøje dig, Herre, thi du har draget mig op, og du har ikke ladet mine fjender glædes over mig!

3 Herre, min Gud! jeg raabte til dig, og du lægede mig!

4 Herre! du drog min sjæl op af dødens rige; du lod mig leve, saa jeg ikke seer ned i hulen!

5 Synger for Herren, i hans elskelige! priser hans helligheds ihukommelse.

6 Thi kort er hans vrede, liv er hans lyst; om aftenen gjæster os graad, om morgenen frydesang.

7 Jeg har sagt i min rolighed: Jeg skal ikke rokkes i evighed.

8 Herre! ved dit velbehag har du befæstet mit bjerg med kraft; skjuler du dit ansigt, bliver jeg forfærdet.

9 Til dig, Herre, beder jeg, til Herren beder jeg ydmyg.

10 Hvad vinding er der i mit blod, naar jeg farer ned i graven? mon støvet kan prise dig? kan det forkynde din trofasthed?

11 Hør mig, Herre, og vær mig naadig! Herre, vær min hjælper?

12 Du har forvandlet min sorg til dands, du har afløst min sørgedragt og omgjordet mig med glæde;

13 for at min sjæl kan lovsynge dig og ikke tie! Herre, min Gud, jeg vil evindelig prise dig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150