Bibelen

2. Psalmerne

Det 31te kapitel

Herrens salvede beder mod sine fjender og bønhøres

1 Til forsangeren. En psalme af David.

2 Paa dig, o Herre, forlader jeg mig, lad mig ikke beskjæmmes evindelig; udfri mig ved din retfærdighed!

3 Bøj dit øre til mig, il til min redning, vær mig en klippeborg, et bjergslot til at frelse mig;

4 thi du er min klippe, min befæstning, og for dit navns skyld vil du lede og føre mig.

5 Udfør mig af garnet, som de have skjult for mig, thi du er min tilflugt;

6 i din haand befaler jeg min aand; du forløste mig, o Herre, sandheds Gud!

7 Jeg hader dem, som vare paa falsk forfængelighed; men jeg forlader mig paa Herren!

8 Jeg vil fryde og glæde mig i din kjærlighed, du, som har seet min nød, vedkjendt dig min sjæl i trængsler!

9 du overgav mig ej i fjendehaand, du stillede mine fødder paa fri mark.

10 Herre, vær mig naadig; thi jeg er angest; af kummer sygner mit syn, baade min sjæl og mit legem;

11 thi i sorg hensvinder mit liv, og mine aar i suk; min kraft er falden i min synd, og mine ben visne;

12 for alle mine fjender er jeg bleven en spot, for mine naboer især, en rædsel for mine kyndinger, og de, som se mig paa gaden, undgaa mig,

13 som en død blev jeg hjærtelig glemt; jeg var som et ødelagt kar.

14 Thi jeg hørte manges bagvaskelse; rædsel var trindt om mig, de raadslog tilsammen mod mig; de tænkte at tage livet af mig!

15 men jeg forlod mig paa dig, o Herre, jeg sagde: Du er min Gud!

16 i din haand ere mine dage, udriv mig af mine fjenders og forfølgeres vold;

17 lad dit ansigt lyse over din tjener, frels mig ved din kjærlighed!

18 Herre! lad mig ikke beskjæmmes, thi jeg kaldte paa dig; lad de ugudelige vorde til skamme, forstumme i helvede!

19 Lad de falske læber lukkes, som af hovmod og foragt tale haardt mod den retfærdige!

20 Hvor stort er dit gode, som du har gjemt til dem, som frygte dig; du har arbejdet for dem, som tro paa dig, for menneskenes børns øjne!

21 Du vil skjule dem med dit ansigts skjul for sammensvorne mænd, gjemme dem i din bolig for klasrende tunger. -

22 Lovet være Herren, fordi han viste mig sin kjærlighed vidunderlig i den faste stad!

23 skjøndt jeg sagde i min angest: Jeg er udslettet for dine øjne! men du hørte min bønlig røst, da jeg raabte til dig! -

24 Elsker Herren, alle hans hellige! Herren bevarer de trofaste; tilfulde betaler han dem, som ere hovmod!

25 Værer frimodige, og han vil styrke eders hjærte, saamange som haabe paa Herren!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150