Bibelen

2. Psalmerne

Det 32te kapitel

Syndernes forladelse

1 Et læredigt af David. Salig er den, hvis overtrædelse er forladt, hvis synd er skjult;

2 saligt det menneske, hvem Herren ikke tilregner hans brøde, og i hvis aand er ikke svig!

3 Thi jeg tav, og mine ben fortærredes under mit suk den hele dag;

4 thi dag og nat laa din haand tungt paa mig, saa min saft forvandledes som i sommertørke; Sela;

5 men jeg bekjendte dig min synd og skjulte ej min brøde; jeg sagde: Jeg vil bekjende mine overtrædelser for Herren! og du borttog min synds brøde! Sela!

6 Derfor skal hver hellig bede til dig den stund, du findes; sandelig, de store vandskyl komme, til ham de ikke naa.

7 Du er mit skjul, du bevarer mig for angest, med frelsens jubel omgiver du mig, Sela! -

8 Jeg vil undervise dig og lære dig om den vej, du skal vandre, jeg vil vejlede dig med mit øje.

9 Vorder ej som hest og mule uden forstand; Bidsel og tømme ere deres prydelse til at tvinge dem, naar de ikke ville nærme sig til dig.

10 Mange ere de ugudeliges smerter; men den, som forlader sig paa Herren, ham skal miskundhed omringe.

11 Glæder eder i Herren og fryder eder, i retfærdige, og synger med fryd, alle i oprigtige af hjærte!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34