Bibelen

2. Psalmerne

Det 32te kapitel

Syndernes forladelse

1 Et læredigt af David. Salig er den, hvis overtrædelse er forladt, hvis synd er skjult;

2 saligt det menneske, hvem Herren ikke tilregner hans brøde, og i hvis aand er ikke svig!

3 Thi jeg tav, og mine ben fortærredes under mit suk den hele dag;

4 thi dag og nat laa din haand tungt paa mig, saa min saft forvandledes som i sommertørke; Sela;

5 men jeg bekjendte dig min synd og skjulte ej min brøde; jeg sagde: Jeg vil bekjende mine overtrædelser for Herren! og du borttog min synds brøde! Sela!

6 Derfor skal hver hellig bede til dig den stund, du findes; sandelig, de store vandskyl komme, til ham de ikke naa.

7 Du er mit skjul, du bevarer mig for angest, med frelsens jubel omgiver du mig, Sela! -

8 Jeg vil undervise dig og lære dig om den vej, du skal vandre, jeg vil vejlede dig med mit øje.

9 Vorder ej som hest og mule uden forstand; Bidsel og tømme ere deres prydelse til at tvinge dem, naar de ikke ville nærme sig til dig.

10 Mange ere de ugudeliges smerter; men den, som forlader sig paa Herren, ham skal miskundhed omringe.

11 Glæder eder i Herren og fryder eder, i retfærdige, og synger med fryd, alle i oprigtige af hjærte!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150