Bibelen

2. Psalmerne

Det 33te kapitel

Den Almægtiges pris

1 Jubler, i retfærdige i Herren! Lovsang sømmer de oprigtige!

2 priser Herren med citar, leger for ham paa den tistrængede harpe!

3 synger ham en ny sang, slaa kraftig strængelegen med fryderaab!

4 thi ret er Herrens Ord og trofast al hans gjerning!

5 Han elsker retfærdighed og dom; af Herrens miskundhed er jorden fuld;

6 ved Herrens Ord er himlen skabt og al dens hær ved hans munds Aand;

7 han samler havets vande som en dynge og lægger bølgerne i forraadskamre.

8 Al jorderig maa frygte for Herren, al verdens folk ræddes for ham;

9 thi han talede, og det skete; han bød, saa stod det der;

10 Herren gjorde hedningernes raad til intet, han forstyrrede folkenes tanker;

11 Herrens raad bestaaer evindelig, hans hjærtes tanker fra slægt til slægt.

12 Saligt det folk, hvis Gud er Herren, han valgte sig til arv!

13 Fra himlen skuer Herren ud; han seer alle menneskens børn;

14 fra sit sædes bolig han skuer ned til alle dem, som bo paa jorden;

15 han danner deres hjærte tilhobe, han forstaaer alle deres gjerninger.

16 En konge frelses ej ved troppers mængde, en helt sig frier en ved kraftens storhed;

17 skuffende er hesten til frelse, den redder ej ved sin store styrke.

18 Se, Herrens øje er til dem, som frygte ham, til dem, som haabe paa hans miskundhed,

19 til at frelse fra døden deres sjæl, til at opholde deres liv i hungersnøden.

20 Vor sjæl bier efter Herren, han er vor hjælp og vort skjold;

21 thi i ham vort hjærte glæder sig; thi vi forlade os paa hans hellige navn. -

22 Din miskundhed være over os, Herre, efterdi vi haabe paa dig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34