Bibelen

2. Psalmerne

Det 36te Psalme.

Klage over de ugudelige. Guds Godhed mod de Troende.

1 Til Forsangeren Af Herrens Tjener David

2 Om den Ugudeliges Overtrædelse hedder det i mit Hjærte: Der er ingen Gudsfrygt ham for Øje;

3 thi han smigrer for sig selv i sine egne Øer med Hensyn til at finde sin Synd for at hade den;

4 hans Munds Ord ere Uret og Svig; han har hørt op med at handle forstandig, at gjøre godt;

5 paa Uret tænker han paa sit Leje; han stiller sig paa en Vej, som ikke er god; det Onde skyer han ikke.

6 Herre! din Miskundhed er i Himlene, din Trofasthed naaer til Skyerne;

7 din Retfærdighed er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; Mennesker og Dyr frelser du, o Herre!

8 Gud, hvor dyrebar er din Mistundhed! Menneskenes Børn skal skjule sig under dine Vingers Skygge,

9 de skulle mættes af dit Huses Fedme, og du skal give dem at drikke af dine Glæders Strøm;

10 thi hos dig er Livets Kilde; i dit Lys skal vi se Lys.

11 Udstræk din Kjærlighed til dem, som kjende dig, og din Retfærdighed til de Oprigtige af Hjærte.

12 Lad den Hovmodiges Fod ikke komme over mig, og de Ugudeliges Haand ikke bortstøde mig;

13 der falde de, som gjøre Uret; de nedstødes og kunne ikke rejse sig.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150