Bibelen

2. Psalmerne

Den 38te Psalme.

Bodspsalme.

1 En Psalme af David, til Erindring.

2 Herre, straf mig ikke i din Vrede, tugt mig ikke i din Fortørnelse;

3 thi dine Pile hefte i mig, og din Haand undertrykker mig;

4 der er intet Sundt i mit Kjød formedelst din Vrede, ingen Fred i mine Ben for min Synds Skyld;

5 thi mine Misgjerninger gaa over mit Hoved; som en svær Byrde tynge de paa mig;

6 mine Saar stinke og flyde med Voer for min Daarligheds Skyld ;

7 jeg gaaer kroget og saare nedbøjet; jeg gaaer hele Dagen i Sørgedragt;

8 mine Lwnder ere fulde af Brand; der er intet Sundt i mit Kjød;

9 jeg er kraftløs og saare sønderknuset; jeg hyler for mit Hjærtes Angst. -

l0 Herre! al min Begjæring ligger for dig, og mit Suk er ikke skjult for dig.

11 Mit Hjærte banker heftigt, min Kraft har forladt mig, og mine Øjnes Lys, selv de staa mig ej bi.

12 Mine Venner og Frænder staa ligeoverfor mig og se paa min Plage; mine Nærmeste staa langt borte.

13 De, som tragte efter mit Liv, lægge Snarer; de, som søge min Ulykke, tale Fordærvelse og grunde den hele Dag paa Svig.

l4 Jeg er som en Døv, jeg hører ikke; som en Stam, der ej aabner sin Mund.

l5 Jeg er en Mand, der ikke hører, i hvis Mund der ej er Svar.

16 Thi paa dig, o Herre, venter jeg; du vil bønhøre mig, min Herre og min Gud!

17 thi jeg bad, for at de ikke skulde glæde sig over mig; naar min Fod vakler, hovmode de sig over mig;

18 thi jeg er færdig til at halte, og min Smerte er altid for mig.

19 Thi jeg bekjender min Misgjerning og sørger over min Synd!

20 Men mine Fjender ere levende og stærke; de ere mange, som hade mig uden Grund;

2l og de, som betale Ondt for Godt, de staa mig imod, fordi jeg efterjager det Gode!

22 Forlad mig ikke, Herre, min Gud! vær ikke langt fra mig!

23 il til min Hjælp, Herre, min Frelse!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150