Bibelen

2. Psalmerne

Det 4de kapitel

Davids tillid til Herren

1 Til forsangeren; med strengeleg. En psalme af David.

2 Bønhør mig, naar jeg raaber, min retfærdige Gud! i trængsel skaffede du mig rum; vær mig naadig og hør min bøn! -

3 Menneskenes børn, hvorlænge skal min hæder være til haan, hvorlænge vil i elske forfængelighed, tragte efter løgn? Sela!

4 Vider dog, at Herren har udkaaret sin fromme dyrker; Herren hører, naar jeg paakalder ham;

5 Skjælver, synder ikke! overvejer dette paa eders leje og vorder stille!

6 ofrer retfærds ofre og forlader eder paa Herren! -

7 Mange sige: hvem vil lade os se, hvad godt er? Opløft, o Herre, dit ansigts lys over os!

8 Du giver mit hjærte en større glæde end deres, naar deres korn og most er overflødig;

9 i fred lægger jeg mig og sover tillige, thi du, Herre, er ene den, som lader mig bo tryggelig.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150