Bibelen

2. Psalmerne

Det 4de kapitel

Davids tillid til Herren

1 Til forsangeren; med strengeleg. En psalme af David.

2 Bønhør mig, naar jeg raaber, min retfærdige Gud! i trængsel skaffede du mig rum; vær mig naadig og hør min bøn! -

3 Menneskenes børn, hvorlænge skal min hæder være til haan, hvorlænge vil i elske forfængelighed, tragte efter løgn? Sela!

4 Vider dog, at Herren har udkaaret sin fromme dyrker; Herren hører, naar jeg paakalder ham;

5 Skjælver, synder ikke! overvejer dette paa eders leje og vorder stille!

6 ofrer retfærds ofre og forlader eder paa Herren! -

7 Mange sige: hvem vil lade os se, hvad godt er? Opløft, o Herre, dit ansigts lys over os!

8 Du giver mit hjærte en større glæde end deres, naar deres korn og most er overflødig;

9 i fred lægger jeg mig og sover tillige, thi du, Herre, er ene den, som lader mig bo tryggelig.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34