Bibelen

2. Psalmerne

Den 40te Psalme.

Bøn om Frelse.

1 Til Forsangeren. En Psalme af David.

2 Jeg biede taalmodig paa Herren, han bøjede sig til mig og hørte mit Raab ;

3 han drog mig op af den brusende Hule, af det fejge Dynd, og han satte mine Fødder paa Klippen og styrkede mine Skridt;

4 han lagde en ny Sang i min Mund, en Lovsang for vor Gud; det skulle Mange se og frygte og forlade sig paa Herren.

5 Salig er den Mand, som sætter sin Lid til Herren og vender sig ikke til de Hovmodige og dem, som ere tilbøjelige til Løgn.

6 Mangfoldige gjorde du, Herre, min Gud, dine Undere og dine Tanker imod os; ingen kan i Orden fremsætte dem for dig; vil jeg forklare dem og tale om dem, ere de flere, end man kan tælle dem.

7 Du har ikke Lyst til Slagtoffer og Madoffer; du har aabnet mine Øren, du begjærede ikke Brændoffer eller Syndoffer.

8 Da sagde jeg: Se, jeg kommer, i Bogrullen er det foreskrevet mig;

9 til at gjøre din Villie, min Gud, har jeg Lyst, og din Lov er dybt i mit Inderste.

10 Jeg bebuder Retfærdighed i en stor Forsamling; se, jeg vil ikke lukke mine Læber; Herre, du veed det;

11 din Retfærdighed skjuler jeg ikke i mit Hjærtes Indre; om din Trofasthed og din Frelse taler jeg; jeg dølger ikke din Miskundhed og din Sandhed for en stor Forsamling.

12 Du, Herre ! holde ikke din Barmhjertighed tilbage fra mig, lad din Miskundhed og din Sandhed altid bevare mig.

13 Thi Ulykker uden Tal omspænde mig, mine Misgjerninger gribe mig, saa jeg ikke kan se; de ere flere end Haarene paa mit Hoved, og mit Hjærte har forladt mig!

14 Lad det behage dig, o Herre, at frelse mig; Herre! il til min Hjælp.

15 Lad dem blues og beskjæmmes tilhobe, som tragte efter mit Liv for at omkomme det; lad dem vige tilbage og blive til Skamme, som har Lyst til min Ulykke.

16 Lad dem forbavses over deres Beskjæmmelse, de, som sige til mig: Ha, ha!

17 Lad dem fryde og glæde sig i dig, alle, som søge dig; lad dem, som elske din Frelse, altid sige: Højlovet være Herren!

18 Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tænke paa mig; du er min Hjælp og min Befrier; tøv ikke, min Gud!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150