Bibelen

2. Psalmerne

Anden Bog.

Den 42te Psalme.

Længsel efter Herren og hans hus.

1 Til Forsangeren. Et Læredigt af Korahiterne.

2 Som Hjorten skriger efter Vandstrømme, saa skriger min Sjæl til dig, o Gud!

3 Min Sjæl tørster efter Gud, efter den levende Gud. Naar skal jeg komme og stædes for Guds Ansigt?

4 Min Graad er bleven mit Brød Dag og Nat, fordi man den hele Dag siger til mig: Hvor er din Gud?

5 Dette kommer jeg ihu og udøser mit Hjaerte over mig ; thi jeg vilde vandre med Skaren, stride frem med dem til Guds Hus, med Fryderaab og Lovsang i Eden festlige Skare.

6 Hvorfor er du saa nedbøjet, min Sjæl, og saa urolig over mig? bi efter Gud; thi jeg skal endnu love ham for Frelsen for hans Ansigt.

7 Min Gud! min Sjæl er nedbøjet over mig; derfor vil jeg komme dig ihu fra Jordans Land, fra Hermons Bjergkjæder, fra Lillebjerg.

8 Afgrund raaber til Afgrund ved Lyden af dine Sluser; alle dine Brændinger og dine Bølger gaa over mig.

9 Om Dagen vil Herren befale sin Miskundhed, og om Natten skal hans Sang være hos mig, en Bøn til mit Livs Gud;

10 jeg vil sige til Gud: Min Klippe! hvorfor har du glemt mig? hvorfor maa jeg gaa sørgende under Fjendens Trængsler?

11 Som Morderstik i mine Ben forhaane mine Fjender mig, idet de sige til mig den hele Dag: Hvor er din Gud?

12 Hvorfor er du saa nedbøjet, min Sjæl, og saa urolig over mig? bi efter Gud! thi jeg skal endnu love ham, mit Ansigts Frelse og min Gud!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150