Bibelen

2. Psalmerne

Den 45de Psalme.

Kongen og Bruden.

1 Til Forsangeren. Paa Tonen "Lilierne." Et Læredigt af Korahiterne, en Brudesang.

2 Mit Hjærte udgyder sig i favre Ord, jeg siger: Mine Digte gjælde Kongen, min Tunge er som Hurtigskriverens Pen.

3 Du er dejligere end Menneskens Børn; Naade strømmer fra dine Læber, derfor velsignede Gud dig evindelig.

4 Bind dit Sværd ved din Lænd, du Vældige! din Prydelse og din Herlighed!

5 Vær lykkelig i din Herlighed, og far frem for Sandheds Skyld med Sagtmodighed og Retfærdighed, og din højre Haand skal lære dig forfærdelige Ting.

6 Dine Pile ere skærpede, Folk skal falde for dig, de skal fare i Kongens Fjenders Hjærte.

7 Din Kongestol, o Gud, bliver evig og altid, et ret Spir er dit Riges Spir.

8 DU elskede Retfærdighed og hadede Ugudelighed, derfor, o Gud, har din Gud salvet dig med Glædens Olie fremfor dine Medbrødre.

9 Af Myrra, Aloe og Kasia dufte alle dine Klæder, fra de Filsbens Paladser, fra dem, dig glæde. -

10 Kongedøtre ere blandt dine Udvalgte, Dronningen staaer ved din højre Haand i Ofirs Guld.

11 Hor Datter! se til og bøj dit Øre og glem dit Folk og din Faders Hus!

12 saa skal Kongen faa Lyst til din Dejlighed; thi han er din Herre, og du skal bøje dig for ham;

13 og Tyri Døtre skal med Gaver bejle til din Gunst, de Rige iblandt Folket.

14 Kongens Datter er hel herlig derinde, af Gyldenstykke er hendes Klwdning;

15 i ftukne Klæder skal hun føres til Kongen; Jomfruerne efter hende, hendes Veninder, skulle føres til dig;

16 de skal fremføres med Glæde og Fryd, de skal gaa ind i Kongens Palads;

17 i dine Fædres Sted skal dine Sønner være, du skal sætte dem til Fyrster i hele Landet.

18 Jeg vil lade dit Navn mindes blandt alle Slægter; derfor skulle Folkene love dig evindelig og altid.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150