Bibelen

2. Psalmerne

Den 46te Psalme.

Den hellige Stads Sikkerhed

1 Til Forsangeren. Af Korahiterne. En Sang i Jomfrutone.

2 Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Trængsler, mægtig funden.

3 Derfor vil vi ikke frygte, om end Jorden forandres, og Bjergene bevæges midt i Havene;

4 om end dets Vande bruse og oprøres, og Bjerge skjælve ved dets stolte Kraft. Sela!

5 Floden og dens Bække fryde Guds Stad, den Højestes Boligs Helligdom.

6 Gud er i dens Midte, den skal ikke rokkes; Gud skal hjælpe den, naar Morgenen frembryder. -

7 Hedninger brusede, Riger bevægedes; han udsendte sin Røst, Jorden smeltede.

8 Herrem den Almægtige, er med os; en Befæstning for os er Jakobs Gud. Sela!

9 Kommer, seer Herrens Gjerninger, hvorledes han har gjort Ødelæggelse paa Jorden;

10 han lader Krigene standse indtil Jordens Ende, han bryder Buen, overhugger Spydet, brænder Vognene i Ild.

11 "Lader af og erkjender, at jeg er Gud! jeg vil ophøjes blandt Hedninger, ophøjes i Landet."

12 Herren, den Almægtige, er med os, en Befæstning for os er Jakobs Gud. Sela!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150