Bibelen

2. Psalmerne

Den 47de Psalme.

Takkesang.

1 Til Forfangeren. En Psalme af Korahiterne.

2 Alle Folk! klapper i Haand, jubler for Gud med Fryderaab.

3 Thi Herren, den Højefte, er forfærdelig, en stor Konge over hele Jorden;

4 han fører Folkene under os, Folkefærd under vore Fødder;

5 han kaarer os vor Arv, Jakobs Herlighed, hvem han elskede. Sela!

6 Gud farer op med Jubelklang, Herrem med Basuners Lyd.

7 Synger for Gud, ja synger! synger for vor Konge, ja synger.

8 Thi Konge er Gud over al Jorden; synger ham Psalmer!

9 Gud hersker over Hedningerne, Gud sidder paa sit hellige Højsæde.

10 Folkenes Fyrster samle sig til Abrahams Guds Folk; thi Skjoldene paa Jorden ere Guds; han er højt ophøjet!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150