Bibelen

2. Psalmerne

Den 48de Psalme.

Den store Konges Stad.

1 En Psalmesang af Korahiterne.

2 Stor er Herren og højlovet i vor Guds Stad paa hans hellige Bjerg ;

3 yndigt ligger hele Landets Glæde, Zions Bjerg paa nørre Side, den store Konges Stad;

4 Gud er i dens Paladser, han er kjendt som en Tilflugt. -

5 Thi se! Kongerne samledes, de droge forbi tilhobe;

6 som de saae, saa forundrede de sig; de forfærdedes og ilede bort.

7 Rædsel greb dem der, Angest som Kvindens, naar hun føder.

8 Med Østenstorm han knuser Kjøbmandsskibe.

9 Som vi have hørt, saa saae vi det i Herrens, den Almægtiges, Stad, i vor Guds Stad. Gud bevare den til evig Tid. Sela!

10 O Gud! vi tænke paa din Kjærlighed, midt i dit Tempel.

11 Som dit Navn, o Gud, saa er din Pris indtil Jordens Ender; din højre Haand er fuld af Retfærdighed.

12 Zions Bjerg glæder sig, Judas Døtre fryde sig over dine Domme.

13 Gaaer omkring Zion, omringer den, tæller dens Taarne!

14 Lægger eder dens Mur paa Hjærte, betragter nøje dens Paladser, for at I kunne fortælle det til den sidste Slægt;

l5 thi denne Gud er vor Gud evig og altid, han skal ledsage os over Døden.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150