Bibelen

2. Psalmerne

Det 5te kapitel

David trøster sig ved Guds retfærdighed

1 Til forsangeren; med strengespil. psalme af David.

2 Herre, vend dine øren til mine ord, forstaa mit suk;

3 agt paa mit klagemaal, min konge og min Gud! thi til dig beder jeg.

4 Herre, aarle høre du min røst, aarle fremstiller jeg mig for dig og varer paa dig;

5 thi du er ej en Gud, som har behag i ugudelighed; den onde kan ikke bo hos dig;

6 Daarer skal ej bestaa for dine øjne; du hader alle, som gjør uret;

7 dem, som tale løgn, lader du gaa til grunde; blods- og svigs-mand er Herren en pest;

8 men for din store miskundhed vil jeg gaa ind i dit hus, i din frygt vil jeg tilbede i dit hellige tempel! -

9 Herre, led mig i din retfærdighed for mine fjenders skyld; jevn din vej for mit aasyn;

10 thi i deres mund er intet sandt; i deres inderste er stor fordærv, en aaben grav er deres strube, med deres tunge smigre de.

11 Kjend dem skyldige, o Gud, saa de falde for deres anslag; stød dem bort for deres mange lovbrud, thi de ere gjenstridige mod dig;

12 saa skal alle glæde sig, som forlade sig paa dig; evindelig skal de fryde sig; thi du skjærmer over dem, i dig skal de juble, som elske dit navn;

13 thi du, o Herre, velsigner den retfærdige, du omgiver ham med naade som med et skjold.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150