Bibelen

2. Psalmerne

Den 51de Psalme.

Bodspsalme.

1 Til Forsangeren En Psalme af David,

2 da Profeten Natan var kommen til ham, fordi han havde haft Omgang med Batseba.

3 Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet min Overtrædelse efter din store Barmhjærtighed!

4 tvæt mig aldeles fra min Misgjerning og rens mig fra min Synd!

5 thi jeg erkjender mine Overtrædelser, og min Synd staaer altid for mig.

6 Mod dig, mod dig alene har jeg syndet og gjort, hvad ondt er i dine Øjne, for at du kan være retfærdig, naar du taler, ren, naar du dømmer.

7 Se, i Misgjerning er jeg født, i Synd undfangede min Moder mig.

8 Se, du har Lyst til Sandhed i Hjærtedybet, saa lær mig da Visdom i Løn!

9 Rens mig af Synd med Isop, saa vorder jeg ren, tvæt mig, saa bliver jeg hvidere end Sne!

10 Lad mig høre Fryd og Glæde, saa de Ben, som du har sønderbrudt, maa fryde fig;

11 skjul dit Ansigt fra mine Synder og udslet alle mine Misgjerninger;

12 skab i mig et rent Hjærte, o Gud, og forny en stadig Aand i mit Inderste;

13 bortkast mig ikke fra dit Ansigt, og tag ikke din Helligaand fra mig;

14 giv mig igjen Fryd over din Frelse, og en villig Aand opholde mig. -

15 Saa vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skulle omvende sig til dig.

16 Fri mig fra Blodskyld, o Gud, min Frelses Gud, saa skal min Tunge juble over din Retfærdighed.

17 Herre, oplad mine Læber, saa skal min Mund kundgjøre din Pris!

18 Thi du har ikke Lyst til Ofre, ellers vilde jeg givet dig dem; til Brændoffer har du ej Behag;

19 Guds Ofre er en sønderknust Aand; et sønderknust, et sønderbrudtHjærte vil du, o Gud, ikke foragte!

20 Gjør vel imod Zion efter dit Velbehag; byg Jerusalems Mure!

21 da skal du have Lyst til rette Ofre, Brændofre og hele Ofre; da skal de ofre Oxer paa dit Alter!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150