Bibelen

2. Psalmerne

Den 53de Psalme.

Klage over verdens Fordærvelse.

1 Til Forsangeren. Til Fløjte. Et Læredigt af David.

2 Daaren siger i sit Hjærte: "Der er ingen Gud." Fordærvelig, afskyelig er deres onde Gjerning, der er ingen, som gjør godt.

3 Gud skuer ud af Himlen over Menneskens Børn for at se, om der er nogen Forstandig, nogen, som søger Gud.

4 De ere alle afvegne; tilhobe ere de fordærvede; der er ingen, som gjør godt, ingen, end ikke een.

5 Skulle de ej erkjende det, alle Ugjerningsmænd, der æde op mit Folk, som aad de Brød ; Gud paakalde de ikke.

6 Jo, der skal de frygte saare, hvor intet er at frygte; thi Gud adspreder hans Ben, som lejrer sig imod dig. Da gjør dem til Skamme; thi Gud foragtede dem. -

7 Gid Israels Frelse komme fra Zion! Naar Gud tilbagefører sit fangne Folk, skal Jakob fryde, Israel glæde sig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150