Bibelen

2. Psalmerne

Den 54de Psalme.

Bøn om frelse.

1 Til Forsangeren. Med Strængeleg. Et Læredigt af David,

2 da Sifiterne kom og sagde til Saul: Har David ikke skjult sig hos os?

3 Frels mig, Gud, ved dit Navn, og skaf mig Ret ved din Magt!

4 Gud, hør du min Bøn, laan Øre til min Mands Ord!

5 thi Fremmede staa op imod mig, Voldsmænd tragte efter mit Liv; de stille sig ej Gud for Øje. Sela!

6 Se, Gud hjælper mig, Herren er blandt dem, som opholde min Sjæl.

7 Han vil gjengjælde mine Fjender det Onde, udryd dem ved din Trofasthed!

8 Frivillig vil jeg ofre til dig; jeg vil prise dit Navn, o Herre, thi det er godt;

9 thi det friede mig fra al Trængsel, og mit Øje saae med Fryd paa mine Fjender.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150