Bibelen

2. Psalmerne

Den 55de Psalme.

De falske brødre.

1 Til Forsangeren. Med Strængeleg. Et Læredigt af David.

2 Gud, laan Øre til min Bøn, unddrag dig ikke min ydmyge Begjæring,

3 agt paa mig og bønhør mig, jeg hyler i min Sorg og sukker

4 for Fjendens Røst, for den Ugudeliges Undertrykkelse; thi de ville vække Skyld paa mig og hade mig i Vrede.

5 Mit Hjærte skjælver i mit Inderste, Dødsangest er falden paa mig;

6 Frygt og Bæven kommer over mig, og Gruelse skjuler over mig,

7 og jeg siger: Gid jeg havde Vinge som Duen, saa vilde jeg flyve og søge Ro;

8 se, jeg vilde flygte langt bort, jeg vilde overnatte i Ørken, Sela!

9 jeg vilde haste til et Tilflugtssted for mig fra den voldsomme Storm og Uvejr.

10 Herre! ødelæg, split deres Tunge! thi jeg seer Vold og Kiv i Staden;

11 Dag og Nat gaa de omkring paa dens Mure, Ondskab og Fortrædelighed er midt i den;

12 Fordærvelse er i dens Midte; Falskhed og Svig viger ej fra dens Tingsted.

13 Thi det er ikke Fjenden, som haaner mig, - saa skulde jeg baaret det, - ikke min Avindsmand, som ophøjer sig over mig, - saa skulde jeg skjule mig for ham; -

14 men det er dig, o Menneske, jeg agter som min Jevning, min Leder og min Kynding,

15 vi som venlig samledes i det hemmelige Raad, vandrede sammen i Guds Hus i Folkeskaren! -

16 Døden overraske dem, saa de fare levende til Underverdenen! thi der er Ondskab i deres Bolig, i deres Inderste.

17 Jeg vil raabe til Gud, og Herren vil frelse mig;

18 Aften og Morgen og Middag vil jeg klage og hyle, saa vil han høre min Røst

19 Han forløste min Sjæl i Fred fra Kampen imod mig; thi de af de Mange vare med mig!

20 Gud skal høre og ydmyge dem, og han sidder fra fordums Tid i Højsædet, Sela; thi hos dem er ingen Omvendelse, de frygte ikke Gud.

21 De lagde Haand paa deres Fostbrødre, skjændede deres Pagt;

22 glatte er deres Munds smørige Ord; men der er Strid i deres Hjærte, deres Ord ere blødere end Olie, og ere dog dragne Sværd. -

23 Kast din Byrde paa Herren, saa vil han forsørge dig, og han vil ikke i Evighed lade den Retfærdige vakle.

24 Men dem vil du, o Gud, nedstøde i Fordærvelsens Brønd; Blods- og Svigsmænd skal ikke naa deres Dages halve Tal ; men jeg vil forlade mig paa dig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150