Bibelen

2. Psalmerne

Den 56de Psalme.

Bøn mod forfølgelse.

1 Til Forsangeren. Paa Tonen: "Den tavse Due paa fjerne Steder." Af David. Gyldensmykke, dengang Filisterne greb ham i Gat.

2 Gud vær mig naadig; thi Mennesket vil opsluge mig, den hele Dag vil Kjæmpen trænge mig;

3 den hele Dag vil mine Fjender sluge mig ; thi mange ere de, som kjæmpe mod mig i hoje Stand.

4 Den Dag, jeg frygter, forlader jeg mig paa dig ;

5 i Gud vil jeg prise hans Ord ; paa Gud jeg stoler, jeg vil ej frygte; hvad vil Kjød gjøre mig?

6 De volde mig den hele Dag Smerte i mine Foretagende, alle deres Tanker ere mod mig til det Onde;

7 de flokkes, de skjule sig; de vare paa mine Trin, efterdi de tragte efter mit Liv.

8 Skulde der være Redning for dem ved Uretfærdighed? Gud! nedstød de Folk i Vrede.

9 Du tæller min Landflygtigheds Dage; gjem mine Taarer i dit Taarebæger; har du ej Tal paa dem?

10 Da skulle mine Fjender vende tilbage den Dag, jeg raaber; det veed jeg, at du er min Gud!

11 I Gud vil jeg prise Ordet, i Herren vil jeg prise Ordet;

12 paa Gud forlader jeg mig, jeg vil ikke frygte, hvad vil et Menneske gjøre mig?

13 Gud! dine Løfter hvile paa mig; med Taksigelse vil jeg betale dig ;

14 thi du friede min Sjæl fra Døden, ja mine Fødder fra Stød, for at jeg kunde vandre for Guds Ansigt i Livets Lys.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150