Bibelen

2. Psalmerne

Den 57de Psalme.

Bøn i Fare.

1 Til Forsangeren. Paa Tonen: "Ej fordærve du." Gyldensmykke af David, da han flygtede for Saul til Hulen

2 Vær mig naadig, o Gud, vær mig naadig, thi til dig tyer min Sjæl, under dine Vingers Skygge tyer jeg, indtil Ulykken gaaer over;

3 jeg raaber til Gud, den Højeste, til den Almægtige, som gjør Udgang for mig;

4 fra Himlen skal han sende og frelse mig; han beskjæmmer den, som vilde sluge mig, Sela! sin Miskundhed og sin Sandhed vil Gud sende.

5 Min Sjæl er midt iblandt Løver, jeg maa ligge mellem dem, som sprude Ild, de Menneskens Børn, hvis Tænder er Spyd og Pile, og deres Tunge det hvasse Sværd.

6 Gud! hæv dig over Himlene, din Herlighed over al Jorden!

7 De stillede Garn for mine Trin; min Sjæl bøjede sig; de kastede mig Grav, selv faldt de midt i den, Sela!

8 Fast er mit Hjærte, o Gud; fast er mit Hjærte; jeg vil synge og juble.

9 Vaagn op, min Ære! vaagn, o Citar og Harpe! jeg vil vaagne med Morgenrøden;

10 jeg vil prise dig blandt Folkene, o Herre! jeg vil lovsynge dig blandt Folkefærd!

11 thi stor, indtil Himlen, er din Kjærlighed, og indtil Skyerne din Sandhed!

12 Gud! hæv dig over Himlene, din Herlighed over al Jorden!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150