Bibelen

2. Psalmerne

Den 60de Psalme.

Davids Rige.

1 Til Forsangeren. Paa Tonen: "Pagtens Lilie." Gyldensmykke af David til at lære Folket,

2 da han kjæmpede med Mesopotamier og Syrer fra Zoba, og Joab kom tilbage og slog 12.000 Edomiter i Saltdalen.

3 Gud! du forskjød os, du sønderrev os, du var vred, vend dig atter til os!

4 du bragte Jorden til at skjælve og revne; læg dens Brøst, thi den ryster!

5 du lod dit Folk se haarde Ting; du gav os Tumlevin at drikke;

6 men nu har du givet dem, dig frygte, et Banner at rejse for Sandhed, Sela!

7 forat dine Elskelige maatte udfries. Saa frels da med din højre Haand og bønhør os.

8 Gud taler i sin Helligdom; jeg vil fryde mig ; jeg vil dele Sikem, jeg vil maale Sukkots Dal;

9 mig tilhører Gilead, mig tilhører Manasse, Efraim er min Hovedstyrke, Juda min Bannerfører;

10 Moab er mit Vaskevækken, til Edom vil jeg kaste mine Sko, jubel til mig, Filisterland!

11 Hvo vil føre mig til den faste Stad? hvo vil lede mig til Edom?

12 Vil du det ej, o Gud, som forkastede os, vil du, o Gud, ej drage ud med vore Hære?

13 Giv os Hjælp i Trængselen, thi forfængelig er Menneskets Frelse;

14 ved Gud ville vi gjøre mægtige Gjerninger, og han skal nedtræde vore Fjender!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150