Bibelen

2. Psalmerne

Den 61de Psalme.

Bøn for Kongen.

1 Til Forsangeren. Med Strængeleg. Af David.

2 Gud, hør mit Raab, agt paa min Bøn!

3 fra Landets Grændse raaber jeg til dig, da mit Hjerrte forsmægter; før du mig op paa den Klippe, som ellers er mig for høj!

4 thi du er bleven min Tilflugt, det stærke Taarn imod Fjenden;

5 jeg skal bo i dit Telt i al Evighed; jeg vil ty under dine Vingers Skjul, Sela!

6 thi du, o Gud, har hørt mine Løfter; du har givet dem Ejendom, som frygte dit Navn.

7 Læg Dage til Kongens Dage; hans Aar naa fra Slægt til Slægt;

8 han trone evindelig for Guds Aasyn; lad Miskundhed og Sandhed bevare ham!

9 Saa vil jeg lovsynge dit Navn evindelig for at betale mine Løfter fra Dag til Dag.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150