Bibelen

2. Psalmerne

Den 63de Psalme.

Længsel efter Helligdommen

1 En Psalme af David, da han var i Juda Ørk.

2 Gud! du er min Gud; jeg søger dig aarle, min Sjæl tgrster efter dig ; mit Kjød længes efter dig i det tørre, vansmægtende, vandløse Land.

3 Som jeg saae dig i Helligdommen, vilde jeg se din Magt og Herlighed!

4 Thi din Kjærlighed er bedre end Livet; mine Læber skulle prise dig;

5 saa skulde jeg love dig hele mit Liv, opløfte mine Hænder i dit Navn;

6 min Sjæl skulde mættes som af det fede Maaltid; min Mund prise dig med jublende Læber. -

7 Naar jeg kommer dig ihu paa mit Leje, tænker jeg paa dig i Nattevagterne;

8 thi du har været min Hjælp, og under dine Vingers Skygge jubler jeg;

9 min Sjæl hænger efter dig; din højre Haand styrker mig;

10 men de, som søge efter mit Liv for at ødelægge det, skulle komme i Jordens nederste Dyb;

11 med Sværdet skal man sprede dem; de vorde Ræves Bytte.

12 Men Kongen skal glæde sig i Gud; hver den, som sværger ved Ham, skal rose sig, naar deres Munde stoppes til, som tale Løgn.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150