Bibelen

2. Psalmerne

Den 65de Psalme.

Æren og Frelsen tilhører Gud.

1 Til Forsangereu. En Psalmesang af David.

2 Dig, o Gud, tilhører den stille Lovsang i Zion; dig skal Løftet betales;

3 du, som hører Bønnen, til dig skal alt Kjød vende sig;

4 Syndeskylden er bleven mig for svar, vore Overtrædelser, dem vil du forsone.

5 Salig er den, som du udvælger og fører nær for at bo i dine Forgaarde; vi skal mættes med dit Huses Goder, med dit Tempels Helligdom!

6 Forfærdelig vil du, vor Frelses Gud, svare os i Retfærdighed; du er al Jordens og Havets fjerne Grændsers Tilflugt;

7 han, som befæster Bjergene ved sin Kraft, han, som er omgjordet med Vælde;

8 han, som stiller Havets Brusen, dets Bølgers Brusen og Folkets Bulder;

9 saa de, som bo paa Grændserne, frygte for dine Tegn. Morgen- og Aftenrøden lader du synge med Fryd.

10 Du besøger Jorden og vander den; du gjør den meget rig; Guds Bække ere fulde af Vand, Korn bereder du Menneskene, naar du saaledes har beredt den.

11 Vand dens Farer, gjør dens Rener dybe, opløs den med din Regn, velsign dens Grøde!

12 Du kroner Aaret med dit Gode, dine Spor dryppe med Fedme;

13 Ørkenens Græsgange dryppe, højene ere ombeltede med Fryd;

14 Engene ere klædte med Faar, Dalene skjulte med Korn ; de juble højt og synge.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150