Bibelen

2. Psalmerne

Den 66de Psalme.

En Lovsang.

1 Til Forsangeren. En Psalmesang. Jubler for Gud al Jorderig!

2 synger hans Navns Ære, giver ham Ære til Lov!

3 siger til Gud: Hvor forfærdelige ere dine Gjerninger, for din store Magt hykle dine Fjender for dig!

4 al Jorden tilbede dig, de synge din Pris, lovsynge dit Navn! Sela!

5 Kommer og seer Guds Storværk! forfærdelig er hans Gjerning imod Menneskens Børn;

6 han forvandlede Hav til det Tørre; tilfods gik de gjennem Floden; der har vi glædet os i Ham!

7 Han hersker med sin Magt evindelig; Hans Øer se ud over Folkene, at de Gjenstridige ej skal hæve sig, Sela!

8 Lover, o Folk, vor Gud! lad Røsten høres til Hans Pris?

9 Han, som holder vor Sjæl i Live, og ej tillader vor Fod at vakle!

10 Thi Gud, du har prøvet os, du har lutret os, som Sølvet lutres;

11 du har ført os i Jægergarnet, du lagde Aaget paa vore Lænder;

12 du lod Mennesket ride over vort Hoved, vi kom i Ild og Vand; men du Udførte os til at vederkvæges.

13 Jeg vil gaa ind i dit Hus med Brændofre, jeg vil betale dig mine Løfter,

14 som mine Læber lovede og min Mund udsagde, da jeg var i Trængsel;

15 fede Brændofre af Væddere vil jeg bringe dig med Røgelse, jeg vil berede Oxer tilligemed Bukke, Sela!

16 Kommer og hører! jeg vil fortælle alle Gudfrygtige, hvad Han har gjort for min Sjæl.

17 Til Ham raabte jeg med min Mund, og Hans Ophøjelfe var paa min Tunge.

18 Om jeg havde seet Uret i mit Hjærte, havde Herren ikke hørt mig;

19 dog har Gud hørt; Han gav Agt paa min Bøns Røst!

20 Lovet være Gud, som ikke forskjød min Bøn og ikke drog sin Kjærlighed fra mig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150