Bibelen

2. Psalmerne

Den 72de Psalme.

Bøn for Kongen

1 Af Salomon. Gad! giv Kongen dine Domme, og Kongens Søn din Retfærdighed!

2 at han kan dømme dit Folk med Ret, dine Fortrykte med Billighed!

3 Bjergene bære Folket Fred, og Højene ved Retfærdighed!

4 Han skaffe de Fortrykte blandt Folket Ret, han frelse den Fattiges Børn, han knuse Voldsmanden!

5 De frygte dig, saa langt Solen gaaer, og for Maanens Aafyn fra Slægt til Slægt!

6 Han falde som Regn paa den slaaede Eng, som Draaber, der væde Jorden.

7 Den Retfærdige skal blomstre i hans Dage; der skal være megen Fred, til Maanen er ej mer.

8 Han skal herske fra Hav til Hav, og fra Floden til Jordens Grændser;

9 for ham skal Ørkener bøje sig, og hans Fjender slikke Støv.

10 Konger af Tarsis og Øerne skal bringe Gaver, Konger af Sjeba og Seba fremføre Skjænk;

11 alle Konger skal nedkaste sig for ham; alle Hedninger tjene ham;

12 thi han udfrier den Fattige, som raaber om Hjælp den Fortrykte, som har ingen Hjælper;

13 han skaaner den Ringe og Fattige og frelser de Fattiges Sjæle;

14 fra Undertrykkelser og Vold gjenløser han deres Sjæl, og dyrebart er deres Blod i hans Øjne.

15 Han skal leve og man give ham Guld fra Sjeba, og man skal altid bede for ham, lovprise ham den hele Dag.

16 Kornet skal staa tykt i Landet paa Bjergenes Top, dets Frugt skal ruse som Libanon, og Mennesker skal fremblomstre af Staden som Urter paa Marken;

17 hans Navn skal blive evindelig; saa længe Solen gaaer, skal hans Navn forplantes, i ham skal alle Folk velsigne sig og prise ham salig.

18 Lovet være Herren Gud, Israels Gud, han, som alene gjør Underværk!

19 og lovet være hans Herligheds Navn evindelig; al Jorden skal fyldes med hans Herlighed! Amen, ja Amen!

20 Her ende Davids, Isajs Søns Bønner.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150