Bibelen

2. Psalmerne

Den 75de Psalme.

Dommen er Guds.

1 Til Forsangeren. Paa Tonen: "Ej fordærve du." En Psalmesang af Asaf.

2 Vi prise dig, o Gud, vi prise dig; thi nær er dit Navn; man fortæller dine Undere.

3 Naar jeg griber den rette Stund, vil jeg holde retfærdig Dom.

4 Jorden skjælver og de, som bo paa den, men jeg styrker dens Piller." Sela!

5 Til de Hovmodige siger jeg: Hovmoder eder ikke! og til de Ugudelige: Knejser ej,

6 knejser ej saa højt, taler ej saa halsstarrig!

7 Sandelig, han er ej fra Øst og ej fra Vest og ej fra Bjergørkenen.

8 Sandelig, Gud er Dommer; han nedtrykker denne og ophøjer hin ;

9 thi Kalken er i Herrens Haand med gjærende Vin, fuldskjænket med blandet Vin; han skjænker ud deraf; sandelig, dens Bærme skal de søbe, drikke, de alle, Landets Ugudelige. -

10 Men jeg vil forkynde det evindelig; jeg vil synge for Jakobs Gud:

11 "Jeg vil bryde alle de Ugudeliges Hoved; men den Retfærdiges Hoved skal ophøjes."

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150