Bibelen

2. Psalmerne

Den 76de Psalme.

Salems hjælper.

1 Til Forsangeren; med Strængeleg. En Psalmesang af Asaf.

2 Gud er kjendt i Juda, stort er hans Navn i Israel;

3 i Salem er hans Telt, hans Bolig paa Zion;

4 der bryder han Buens Lyn, Skjold, Sværd og Krigsrustning Sela!

5 Du skinner og er herlig fremfor dem paa Røverbjerge.

6 De med de stolte Tanker blev et Rov, de sov saa dybt, at alle deres Vaabenføre ej fandt deres egne Hænder;

7 ved din Trusel, Jakobs Gud! de snorked ind til Vogns og Hest;

8 du er forfærdelig, hvo kan bestaa for dit Aasyn, naarsomhelst du vredes?

9 fra Himlen kundgjør du Dom, Jorden ræddes, og det bliver kyst;

10 naar Gud rejser sig til Doms til at frelse alle Sagtmodige paa Jorden; Sela!

11 thi Mands Vrede skal forherlige dig, du, som er rustet i fuld Harme.

12 Gjører Løfter og indfrier dem hos Herren, eders Gud, alle, som ere omkring Ham; bringer den Forfærdelige Gaver;

13 Ham, som tager Aanden fra Fyrster og er en Skræk for Jordens Konger.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150