Bibelen

2. Psalmerne

Det 8de kapitel

Skabningens lovsang

1 Til forsangeren; paa vinhøsttonen. En psalme af David.

2 Herre, vor hersker! hvor herligt er dit navn paa hele jorden! du satte din Majestæt over himlene;

3 af spædes og diendes mund beredte du dig kraft for dine modstanderes skyld til at tæmme fjenden og selvhævneren. -

4 Naar jeg seer himlene, dine fingres gjerning, maanen og stjernerne, du beredte,

5 hvad er da en dødelig, at du kommer ham ihu, et menneskebarn, at du gjæster ham!

6 du gjorde ham lidet ringere end englene; med ære og hæder kronede du ham.

7 Du lod ham herske over dine hænders gjerninger; alt lagde du under hans fødder,

8 faar og oxer alle, ja selv markens store dyr,

9 himlens fugle og havets fiske, som vandre ad de vaade veje! -

10 Herre, vor Hersker, hvor herligt er dit navn paa hele jorden.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34