Bibelen

2. Psalmerne

Det 8de kapitel

Skabningens lovsang

1 Til forsangeren; paa vinhøsttonen. En psalme af David.

2 Herre, vor hersker! hvor herligt er dit navn paa hele jorden! du satte din Majestæt over himlene;

3 af spædes og diendes mund beredte du dig kraft for dine modstanderes skyld til at tæmme fjenden og selvhævneren. -

4 Naar jeg seer himlene, dine fingres gjerning, maanen og stjernerne, du beredte,

5 hvad er da en dødelig, at du kommer ham ihu, et menneskebarn, at du gjæster ham!

6 du gjorde ham lidet ringere end englene; med ære og hæder kronede du ham.

7 Du lod ham herske over dine hænders gjerninger; alt lagde du under hans fødder,

8 faar og oxer alle, ja selv markens store dyr,

9 himlens fugle og havets fiske, som vandre ad de vaade veje! -

10 Herre, vor Hersker, hvor herligt er dit navn paa hele jorden.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150