Bibelen

2. Psalmerne

Den 80de Psalme.

Kirken, herrens vinstok

1 Til Forsangeren Paa Tonen: "Lilierne." En Psalme, et Vidnesbyrd af Asaf.

2 Israels Hyrde høre dog, du, som leder Josef som en Faareslok, du, som troner over Tordenengle, aabenbar dig i Herlighed!

3 for Efraim, Benjamin og Manasse rejse sig din Vælde! gaa frem til Frelse for os!

4 Gud, gjør det atter godt med os; lad dit Ansigt lyse, saa blive vi frelste!

5 Herre Gud, Almægtigste, hvor længe ryger din Vrede under dit Folks Bøn?

6 Du lader dem spise Taarebrød ; trefoldig Maal af Taarer du skjænker dem ;

7 du sætter os til Tvist for vore Naboer; vore Fjender haane os.

8 Gud, Almægtigste! gjør det atter godt med os, lad dit Ansigt lyse, saa blive vi frelste!

9 En Vinstok tog du op i Ægypten, Folk forjog du, og du plantede den.

10 Du gjorde Plads for den, du lod den fæste sine Rødder, og den opfyldte Landet;

11 bjerge skjultes af dens Skygge, og dens Ranker vare som Guds Cedre;

12 den strakte sine Grene til Havet og fine Skud til Floden.

13 Hvorfor har du nedrevet dens Gjærde, saa alle Vejfarende plukke den?

14 Svin fra Skoven omrode den, og Markens Yngel gnaver den.

15 Gud, Almægtigstet vend dog om, sku fra Himlen, se og tag vare paa denne Vinstok;

16 beskjærm, hvad din Højre plantede, den Søn, du bekræftede dig;

17 den er brændt med Ild, den er afhugget; de omkomme for dit, vrede Blik!

18 Hold din Haand over den Mand, din Højre frelste, over den Menneskens Søn, du bekræftede dig;

19 saa ville vi ikke vige fra dig; lad os leve, og vi ville paakalde dit Navn!

20 Herre Gud Almægtigste! gjør det atter godt med os, lad dit Ansigt lyse, saa blive vi frelste!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150