Bibelen

2. Psalmerne

Den 81de Psalme.

Opfordring til at holde Fest.

1 Til Forsangeren. Med Strængeleg. Af Asaf.

2 Jubler for Gud, vor Styrke, synger højt for Jakobs Gud;

3 istemmer Sang, slaaer Haandpavken, den yndige Harpe og Lyren,

4 støder i Basun, ved Nymaane, ved Fuldmaane, paa vor Fests Dag!

5 thi det er Skik i Israel, et Bud af Jakobs Gud;

6 det gjorde han til Vidnesbyrd i Josef, da han drog imod Ægyptens Land, hvor jeg hørte et Tungemaal, jeg ej forstod.

7 Jeg tog Byrden fra hans Skulder og lod hans Hænder slippe Gryden;

8 i Nød du kaldte, og jeg frelste dig; hyllet i Torden jeg svarede dig; jeg prøved dig ved Meribas Vande. Sela!

9 Hør, mit Folk, og lad mig vidne for dig! o Israel, at du vilde høre mig!

10 Der maa ikke være fremmed Gud hos dig, og du maa ikke tilbede Udlændings Gud;

11 jeg er Herren, din Gud, som førte dig op af Ægyptens Land! Lad op din Mund, saa vil jeg fylde den!

12 Men mit Folk hørte ej efter min Røst, Israel havde ej Behag i mig ;

13 saa overlod jeg dem til deres Hjærtes Stivhed, og de vandred efter deres egne Raad.

14 Gid mit Folk vilde høre mig, Israel vandre paa mine Veje!

15 da skulde jeg om en liden Stund ydmyge deres Fjender og vende min Haand mod deres Modstandere;

16 de, som hade Herren, skulle hykle for ham; men hines Tid skal vorde evig;

17 han vil lade dem spise af den bedste Hvede, og fra Klippen vil jeg mætte dig med Honning.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150