Bibelen

2. Psalmerne

Den 82de Psalme.

Uretfærdigt Dommere

1 Psalme af Asaf. Gud staaer i Guds Menighed; midt imellem Guder holder han Dom.

2 Hvorlænge ville I dømme Uret og anse Ugudeliges Person? Sela!

3 Dommer den Ringe og Faderløse, lader den Fortrykte og Fattige nyde Ret!

4 redder den Ringe og Trængende, frier dem Ugudeliges Haand!

5 Men de forstaa det ej; de fatte ej; i Mørke vandre de; alle Landets Piller vakle.

6 Jeg sagde: Guder ere I; den Højestes Børn ere J alle;

7 dog I skulle da som Mennesker, falde som en af Fyrsterne. -

8 Rejs dig, Gud! døm Jorderig! thi du skal tage Arv blandt alle Hedninger.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150