Bibelen

2. Psalmerne

Den 83de Psalme.

Bøn mod kirkens fjender

1 Psalmesang af Asaf.

2 O Gud! du være ikke tavs, forstum du ej, og vær ej stille, du Almægtige!

3 Thi se, dine Fjender støje, dine Hadere opløfte Hovedet;

4 mod dit Folk de trædskelig oplægge hemmelige Raad ; mod dem, du skjærmer, raadislaa de.

5 Velan! de sige, af Folketal vi ud dem slette; ej mindes mer skal Israels Navn!

6 thi hjærtelig forenede de raadslaa sammen ; mod dig de slutte Pagt

7 i Edoms Telte, Ismaeliter, Moabiter, Hagarener,

8 Gebaliter, Ammoniter, Amalekiter, Filistere med dem, som bo i Tyrus;

9 ogsaa Assyrer slutte sig til dem, Lots Børn de laane Arm. Sela!

10 Gjør mod dem, som mod Midjan, mod Sisera og Jabin i Kisons Dal,

11 som ved Endor gik til Grunde og gjøded Jorden;

12 sæt dem, deres Fyrster som Oreb og Zeeb, og alle deres Førere som Seba og Zalmuna!

13 som sagde: Vi ville tage os Guds anger i Besiddelse.

14 Min Gud! sæt dem som Hvirvelhøje, som Avner for Vinden.

15 Som Ild, der brænder Skov, som Lue, der tænder Bjerge,

16 saaledes forfølge du dem med Storm og forfærde dem med din Hvirvelvind;

17 fyld deres Ansigt med Skam, saa de maa søge dit Navn, o Herre!

18 lad dem blues og skræmmes altid, lad dem beskjæmmes og omkomme!

l9 Saa skal man forstaa, at du - dit Navn er Herren, - er den Ene, den Højeste over al Jorden.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150