Bibelen

2. Psalmerne

Den 84de Psalme.

Glæde over Guds hus.

1 Til Forsangeren. Paa Vinhøsttonen. En Psalme af Korahiterne.

2 Hvor elskelige ere dine Boliger, Herre, Almægtigste!

3 Min Sjæl længes, ja vansmægter efter Herrens Forgaarde; mit Hjerrte og mit Kjød juble for den levende Gud!

4 End Spurv finder Hus og Svale sig Rede, hvor hun kan lægge sine Unger ved dine Altere, o Herre Almægtigste, min Konge og min Gud! -

5 Salige de, som bo i dit Hus! de skulle fremdeles prise dig, Sela!

6 saligt det Menneske, hvis Kraft er i dig! Vejen er i deres Hjærte;

7 de vandre gjennem Taaredalen og gjøre den til Kildevæld, ja Høstregnen klæder den med rig Velsignelse;

8 de gaa fra Kraft til Kraft, til de stædes for Gud paa Zion.

9 Herre Gud, Almægtigstel hør min Bøn! Jakobs Gud, laan Øre! Sela!

10 Gud, vort Skjold, se til og sku din Salvedes Aasyn;

11 thi een Dag i dine Forgaarde er bedre end tusinde; jeg vælger at dvæle ved Tærskelen i min Guds Hus fremfor at bo i Ugudeliges Telte;

12 thi Sol og Skjold er Gud Herren, Naade og Ære giver Herren, det Gode nægter han ej dem, som vandre i Retsindighed.

13 Herre Almægtigste! Saligt det Menneske, som stoler paa dig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150