Bibelen

2. Psalmerne

Den 85de Psalme.

Det livsalige Land.

1 Til Forsangeren. En Psalme af Korahiterne.

2 Herre! du har viist Naade imod dit Land, du førte Jakobs Fangne tilbage;

3 du borttog dit Folks Brøde, du skjulte al deres Synd! Sela!

4 Du borttog al din Vrede, du aflod fra din brændende Harme.

5 Vend om til os, vor Frelses Gud, og til intet gjør din Fortørnelse mod os!

6 Vil du evindelig vredes paa os? vil du udstrække din Vrede fra Slægt til Slægt?

7 Vil du ikke atter gjøre os levende, saa dit Folk kan glæde sig i dig?

8 Herre, lad os se din Kjærlighed, og skjænk os din Frelse!

9 Jeg maa høre, hvad Herren, den Almægtige, vil tale; thi han vil tale Fred til sit Folk og til sine Hellige, og de vende sig ikke atter til Daarskab!

10 Sandelig, nær er hans Frelse for dem, som ham frygte, saa Æren maa bo i vort Land;

11 Kjærlighed og Sandhed mødes, Retfærdighed og Fred kysses;

12 Sandhed opvoxe af Jorden, og Retfærdighed se ned fra Himlen!

l3 Ja, Herren vil give det Gode, og vort Land give sin Afgrvde;

14 Retfærdighed lader han gaa for sit Aasyn, og han fæster sine Skridt paa Vejen.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150