Bibelen

2. Psalmerne

Den 86de Psalme.

Bøn om hjælp

1 Bøn af David. Bøj, Herre, dit Øre, svar mig ; thi elendig og fattig jeg er!

2 Bevar min Sjæl, thi jeg er hellig! du min Gud! frels din Tjener, som stoler paa dig!

3 Vær mig naadig, o Herre, thi til dig raaber jeg den hele Dag.

4 Glæd din Tjeners Sjæl; thi til dig, o Herre, opløfter jeg min Sjali

5 thi du, o Herre, er god og syndsforladende og mægtig i kjærlighed mod dem, som paakalde dig.

6 Herre, hør min Bøn, agt paa mine ydmyge Begjæringers Røst!

7 Paa min Nøds Dag kalder jeg paa dig; thi du svarer mig.

8 Ingen er som du blandt Guderne, Herre! intet som dine Gjerninger.

9 Alle Hedninger, som du har skabt, skulle komme og tilbede for dit Ansigt, Herre, og ære dit Navn;

10 thi stor er du og Undergjerningsmand og Gud alene!

11 Lær mig, Herre, din Vej! jeg vil vandre i din Sandhed, foren mit Hjerrte til at frygte dit Navn!

12 saa vil jeg prise dig, Herre, min Gud, i mit ganske Hjærte og ære dit Navn evindelig;

13 thi din Kjærlighed er stor imod mig, og du har frelst min Sjæl fra det nederste Helvede.

14 Gud! Hovmodige rejse sig imod mig, og Voldsmænds Flok staaer mig efter Livet; dig have de ej for Øje;

15 men du, o Herre, er en barmhjærtig og naadig Gud, langmodig og rig paa Kjærlighed og Sandhed.

16 Vend dig til mig og vær mig naadig! skjænk din Tjener din Styrke, og frels din Tjenerindes Søn!

l7 Gjør et Tegn med mig, mig til Fromme, saa mine Avindsmænd maa se det og beskjæmmes, fordi du, Herre, har hjulpet mig og trøstet mig!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150