Bibelen

2. Psalmerne

Fjerde Bog.

Den 90de Psalme.

Livets forgjængelighed

1 Bøn af den Guds Mand Mose. Herre, du er bleven vor Tilflugt fra Slægt til Slægt!

2 Før Bjergene fødtes, og du dannede Jord og Verden, ja fra Evighed til Evighed er du Gud!

3 du gjør Menneske til Støv igjen, men du siger: Bliver atter Menneskens Børn!

4 Thi tusind Aar ere for dine Øjne som Dagen igaar, naar den udrinder, ja som Nattevagt!

5 du skyller dem bort, de vorde som et Blund, om Morgenen som Græs, der skifter;

6 om Morgenen det skyder op og vexler Blad, om Aftenen det mejes af og visner. -

7 Thi vi fortæres i din Vrede, og for din Harm forfærdes vi;

8 du har stillet vore Misgjerninger dig for Øje, og vor lønlige Brøst for dit Ansigts Lys;

9 thi alle vore Dage svinde under din Vrede, som Tankeflugt vi tære vore Aar;

10 vore Aars Dage ere 70 Aar, og hvis med sjelden Kraft, de 80 Aar; og deres Stolthed var Møje og Fortræd; et hurtigt Snit, og vi fare bort!

11 Hvem kjender din Vredes Kraft, og som Frygten for dig saa er din Harme? -

l2 Lær os da at tælle saa vore Dage, at vi faa Visdom i Hjærtet.

13 Vend dig Herre! o hvor længe! forbarm dig over dine Tjenere;

l4 mæt os aarle med din Kjærlighed, saa vi kunne juble og glæde os alle vore Dage,

15 glæd os i Forhold til de Dage, du ydmygede os, de Aar, hvori vi saae Ulykke;

16 lad din Gjerning aabenbares for dine Tjenere og din Herlighed over deres Børn!

17 og lad Herren vor Guds Livsalighed være over os; stærk være vore Hænders Gjerning over os, ja styrk du vore Hænders Gjerning!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150