Bibelen

2. Psalmerne

Det 91de kapitel

Gud vort Skjold.

1 Hvo som boer i den Højestes Skjul, skal hvile i den Almægtiges Skygge!

2 Jeg siger til Herren: Min Tilflugt, min Borg, min Gud, paa ham jeg stoler! -

3 Thi han skal frelse dig fra Fuglefængerens Næt, fra Ødelæggelsens Pest;

4 med sin Slagvinge skal han dække dig, og under hans Vinger du finder Ly; hans Sandhed er Skjold og Brynje;

5 ej frygte du for Nattens Rædsel, for Pilen, som flyver om Dagen,

6 for Pest, som lusker i Mørket, og Sot, som jager frem ved Middagslys;

7 lad falde Tusind ved din Side, ti Tusind ved din Højre, dig skal det ikke naa.

8 Dog se dig for med dine Øjne, og Ugudeliges Løn skal du se.

9 Thi du, o Herre, er min Tilflugt, i det høje satte du din Bolig. -

10 Dig rammer intet Ondt, og Plage naaer ej i dit Telt;

11 thi sine Engle bød han om dig at vogte dig paa alle dine Veje;

12 paa Hænder skal de bære dig, at ej paa Sten du støde skal din Fod;

13 paa Løver skal du træde og paa Øgler, og stampe Løveunge og Drage. -

14 Fordi han holder fast ved mig, jeg frelser ham; jeg vil ophøje ham, fordi han kjender mit Navn;

15 han anraaber mig, og jeg svarer ham; med ham er jeg i Nød; jeg vil frelse ham, ja jeg vil herliggjøre ham;

16 med mange Dage vil jeg mætte ham, og lade ham skue min Frelse!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34