Bibelen

2. Psalmerne

Det 91de kapitel

Gud vort Skjold.

1 Hvo som boer i den Højestes Skjul, skal hvile i den Almægtiges Skygge!

2 Jeg siger til Herren: Min Tilflugt, min Borg, min Gud, paa ham jeg stoler! -

3 Thi han skal frelse dig fra Fuglefængerens Næt, fra Ødelæggelsens Pest;

4 med sin Slagvinge skal han dække dig, og under hans Vinger du finder Ly; hans Sandhed er Skjold og Brynje;

5 ej frygte du for Nattens Rædsel, for Pilen, som flyver om Dagen,

6 for Pest, som lusker i Mørket, og Sot, som jager frem ved Middagslys;

7 lad falde Tusind ved din Side, ti Tusind ved din Højre, dig skal det ikke naa.

8 Dog se dig for med dine Øjne, og Ugudeliges Løn skal du se.

9 Thi du, o Herre, er min Tilflugt, i det høje satte du din Bolig. -

10 Dig rammer intet Ondt, og Plage naaer ej i dit Telt;

11 thi sine Engle bød han om dig at vogte dig paa alle dine Veje;

12 paa Hænder skal de bære dig, at ej paa Sten du støde skal din Fod;

13 paa Løver skal du træde og paa Øgler, og stampe Løveunge og Drage. -

14 Fordi han holder fast ved mig, jeg frelser ham; jeg vil ophøje ham, fordi han kjender mit Navn;

15 han anraaber mig, og jeg svarer ham; med ham er jeg i Nød; jeg vil frelse ham, ja jeg vil herliggjøre ham;

16 med mange Dage vil jeg mætte ham, og lade ham skue min Frelse!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150